A.1 Formål og metode

Formålet med ”lessons learned” har været at indsamle læring fra gennemførte hydrologiske modelrapporter fra grundvandskortlægningen med henblik på vurdering af behov for opdatering af eksisterende hydrologisk geovejledning 2 og 7, samt hente inspiration til nye vejledningsafsnit. GEUS har gennemlæst 20 udvalgte modelrapporter fra kortlægningen og indledningsvist bearbejdet disse vedr. nøjagtighedskriterier, kalibrering, validering og dokumentation af modellens brugbarhed.

De 20 modeller er udvalgt af rådgivere efter at NST har henvendt sig og bedt rådgivere give forslag til hvilke modeller der kan trækkes noget læring ud fra.

De 20 modeller (Tabel A1) er gode eksempler på den praksis der har været i den pågældende periode. Modellerne er tilpasset forskellige lokale forhold med hver sine særlige udfordringer og problemer. Mange af modellerne indeholder endvidere forslag til nye spændende løsninger, som kan være illustrative eksempler eller ideer til metoder.

Tabel A1: Udvalgte 20 hydrologiske ”læringsmodeller”. Nogen af modellerne er udført i samarbejde mellem flere konsulenter, men for enkelhedens skyld er de anført og nummereret som vist nedenfor.

Der er foretaget en struktureret gennemgang med støtte i et spørgeskema der er vist i Afsnit A.2

Links til modelrapporter

Orbicon:

 1. Nordfyn: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=90418
 2. Gribskov: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=90432
 3. Fredensborg: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=90433
 4. Faaborg-Egebjerg: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=91301
 5. Ørbæk-Gudme og Ringe (Sydøstfyn model): http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=91456
 6. De fire øer: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=91432
 7. Herlev-Glostrup: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=90943
 8. Tårnby-Dragør: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=91713
 9. Indvindingsoplande udenfor OSD (Gelsted, Vestfyn): http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=91374

Rambøll:

 1. Langeland:  http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=91527
 2. Sorø-Stenlille: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=90919
 3. Næstved: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=91171
 4. Smørum/Ballerup: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=91849.

NIRAS:

 1. Slagelse: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=91907
 2. Padborg-Gråsten: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=91716
 3. Vinderup: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=86665

Alectia:

 1. Djurs Vest: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=91737

COWI:

 1. Aarhus Vest: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=90030
 2. Kibæk: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=91854
 3. Lindved: http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=87705

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *