A.2 Spørgeskema

Spørgsmål 10-26 udforsker hvordan nøjagtighedskriterier er fastlagt, kalibrering, validering, simulering, samt hvorvidt modelprojekt har ”sprængt rammer” og tilføjet nye eksempler på god praksis:

 • Kalibreringskriterier der har været benyttet
 • Performance krav
 • Kalibrerings data
 • Objektiv funktion
 • Usikkerhedskilder (følsomhedsanalyse)
 • Kalibrerings- og valideringsperioder
 • Anvendelsesområde (afgrænsning og dokum.)
 • Følger modelrapport Geovejledning 7
 • Indberetning til modeldatabase (ja, nej)
 • Gridstørrelse i kalibrering og produktion
 • Urbane rum
 • Partikelsimulering
 • Grundvandsdannelse
 • Genanvendelse af tidligere modelopstillinger
 • Beskrivelse af evt. brug af model til øvrige formål
 • Eksempler på at model har sprængt rammerne for kortlægningsmodeller
 • Metoder og teknikker beyond state of the art

Spørgsmål 27-32 er rene kvantitative spørgsmål med fokus på anvendt datagrundlag til kalibrering og validering af modellerne, kalibreringsresultater (fx ME/dHmax, RMSE/Sobs, R2, Fbal osv.) samt estimerede parametre som et resultat af kalibreringen:

 • Pejleboringer (+10pejl) i kalibrering og validering (evt. +1)
 • Antal Q stationer i kalibrering og validering
 • Antal nedbørs- og klimastationer i modelområde
 • Kalibreringsresultater (kalibrering + validering)
 • Estimerede parametre
 • Kalibrerede parametre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *