B.3 Samlet usikkerhed

Hvis fejlkilderne antages at være uafhængige, kan de enkelte bidrags varians (kvadratet på de tabulerede standardafvigelser) summeres, og den samlede standardafvigelse på observationsdata kan beregnes som kvadratroden af denne sum (vist i kolonnen længst til højre i tabel B.1). Usikkerheden beregnet i kolonnen længst til højre i tabel B.1 repræsenterer den nedre grænse for, hvor præcist en model med horisontal diskretisering Dx kan forventes at reproducere de tilgængelige trykniveauobservationer. Eventuelle fejl i f.eks. den konceptuelle model, modelopsætning, og parameterværdier vil forringe præcisionen af modelresultaterne udover dette niveau.

Ovenstående Sobs vurderinger er for Esbjerg, DK model 2003 og DK model 2008 foretaget i forbindelse med en ’quasi stationær’ brug af observationsdata, hvor der er antaget et væsentligt bidrag som følge af ikke-stationaritet. Vurderingen af Sobs for DK model 2009 er i modsætning hertil fortaget for en dynamisk simulering og relatering i forhold til pejleobservationernes faktiske måletidspunkter, hvor bidraget fra ikke-stationaritet, giver et begrænset bidrag til den samlede spredning.

Tabel B.1: Angivelse af standardafvigelse, Sobs (i m), på observationer af hydraulisk trykniveau. Δx betegner den horisontale diskretisering, og J er den hydrauliske gradient.

1) slnK er standardafvigelsen på log K. λ er korrelationslængden for log K. C er en konstant hvis værdi afhænger af strømningssystemet (se Sonnenborg og Henriksen, 2005) for yderligere forklaring.

2) Dht angiver amplituden på sæsonvariationerne i hydraulisk trykniveau.

3) Inkluderer effekter som vertikal skalafejl og variationer i topografi.

4) Kilde: Harrar et al. (2003)

5) Kilde: Sonnenborg et al. (2003)

6) Kilde: Henriksen et al. (2003)

7) Kilde: Højberg et al. 2008)

8) Kilde: Højberg et al. (2010)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *