Indhold

1. Baggrund, formål og vision

2. Indhold og anvendelse af Hydrologisk vejledning

3. God modelleringspraksis – videnstatus

3.1 Danske og internationale vejledninger i hydrologisk modellering / grundvandsmodellering

3.2 Hvorfor benyttes hydrologisk modellering

3.3 Hvordan sikres god kvalitet i hydrologisk modellering

4. God modelleringspraksis - vejledning

4.1 Aktørerne og de fem trin i modelleringsprocessen

4.2 Trin 1 – Model studieplan

4.3 Trin 2 – Data og konceptualisering

4.4 Trin 3 – Model opstilling

4.5 Trin 4 – Kalibrering og validering

4.6 Trin 5 – Simulering og evaluering

4.7 Nødvendige rammebetingelser

5. God modelleringspraksis - vejledning i udvalgte opgaver

5.1 Valg af forskellige modeltyper til forskellige formål
5.2 Opstilling af konceptuel model
5.3 Behov for alternativ konceptuel model?
5.4 Review
5.5 Valg af kalibrerings- og valideringskriterier og mål for nøjagtighed
5.6 Modelkalibrering
5.7 Usikkerhedsanalyser
5.8 Model validering
5.9 Modellens dokumenterede anvendelsesområde
5.10 Dokumentation af model
5.11 Datatilgængelighed, diskretisering og parameterisering
5.12 Hydrologisk modellering i det urbane rum
5.13 Modellering af indvindingsoplande
5.14 Modellering af grundvandsdannelse til specifikke magasiner
5.15 Genanvendelse af kortlægningsmodel

6. Konklusioner

7. Referencer

Appendix A: Lessons learned

A.1 Formål og metode

A.2 Spørgeskema

A.3 Væsentlige resultater fra undersøgelsen

Appendix B: Fastlæggelse af krav til RMS med konkret vurdering af usikkerhed på observationsdata, Sobs

B.1 Formål med at bestemme usikkerhed på observationsdata

B.2 Kilder til usikkerhed på trykniveauobservationer

B.3 Samlet usikkerhed

B.4 Konklusioner med hensyn til vurderinger af Sobs

B.5 Referencer