3.1 Danske og internationale vejledninger i hydrologisk modellering / grundvandsmodellering

Siden den hidtidige Geovejledning 7 (Refsgaard et al. 2010) blev udarbejdet er der kommet nye guidelines til fra Australien der indeholder fx online vidensforum og forskellige vejledninger (Black et al. 2011), ligesom delrapport 3 af den hidtidige Geovejledning 2 har opsamlet viden om usikkerheder på indvindingsoplande (Henriksen et al. 2011). Endelig er der i administrative præciseringsnotater beskrivelser af bl.a. porøsitet og partikelbanesimulering af indvindingsoplande. Desuden er der kommet ny viden om hydrologisk modellering og kortlægning af indvindingsoplande i urbane rum og voxel modellering. Opgaven har efter 2015 ændret sig, så der nu eksisterer modeller rigtig mange steder, hvorfor det er vurderet, at god praksis i hydrologisk modellering fortjener præcisering og opdatering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *