4.2 Trin 1 – Model studieplan

Tabel 1: Opgaver under Trin 1. Håndbog refererer til Sonnenborg og Henriksen (2005).

Opgave

Typiske aktiviteter

Ansvarlige

Vejledningsmateriale

1.1 Beskriv problemstilling


1.2 Definer formål


1.3 Identificer data tilgængelighed

 • Hvad er de samfundsmæssige rammebetingelser?
 • Hvor kompliceret er geologien – kan der forventes problemer?
 • Hvor kompliceret er vandudvekslingen til overfladevand – kan der forventes problemer?
 • Hvor store interesser står der på spil?
 • Er modelanvendelse en god ide i den konkrete sag? Hvorfor?
 • Ønsker til tidslig og rumlig diskretisering
 • Beskrivelse af området
 • Udarbejd interessent involverings plan, foretag interessent analyse
 • Udarbejd kommunikationsstrategi
 • Beskriv opgavens formål - Hvilke spørgsmål skal modelstudiet svare på?
 • Hvilke anvendelser (scenarier) skal modellen bruges til?
 • Opstil et foreløbigt budget
 • Lav en oversigt over de nødvendige data (systemdata, procesparametre, initial- og randbetingelser, tidsserier, scenarie data, data til kalibrering af statisk eller dynamisk model)

Vandres-sourcefor-valter

 • Håndbog Kapitel 2
 • Afsnit 5.1
 • Afsnit 5.11
 • Afsnit 5.15

1.4 Specifikationer til modelleringen

 • Hvad er kravene til usikkerhed af modellen? Hvor nøjagtige skal resultaterne være?
 • Indledende specifikation af nøjagtighedskriterier
 • Vurder interessenternes ekspertise og ønsker
 • Revurder budgettet
 • Krav til kommunikation, rapportering og dokumentation
 • Krav til modelanvendelser
 • Interessenternes synspunkter om model specifikationerne
 • Vurder de væsentligste usikkerhedskilder og deres betydning

Vandres-sourcefor-valter +

Interes-senter

 • Afsnit 5.5
 • Afsnit 5.7
 • Afsnit 5.13
 • Afsnit 5.14

1.5 Udarbejd udbudsbetingelser

 • Lav dokumenterne til udbud

Vandres-sourcefor-valter

 

1.6 Tilbudsgivning

1.7 Kontraktforhandlinger

 • Inviter rådgivere til at give tilbud (Vandressourceforvalter)
 • Lav tilbud (Rådgiver)
 • Udvælg det bedste tilbud og identificer nødvendige ændringer til kontraktforhandlinger
 • Bliv enige om teknisk indhold og budget
 • Kvalitetssikringsplan

Vandres-sourcefor-valter + Modellør + Reviewer

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *