4.4 Trin 3 – Model opstilling

Tabel 3: Opgaver under Trin 3. Håndbog referer til Sonnenborg og Henriksen (2005).

Opgave

Typiske aktiviteter

Ansvarlige

Vejledningsmateriale

3.1 Opstil model

3.2 Gennemfør de første testkørsler

 • Processer alle input data til det format den valgte model kode kræver og med den valgte diskretisering i tid og rum
 • Lav en log til modelkørsler
 • Få modellen til at køre uden numeriske problemer med alle data
 • Kontroller via simple testkørsler at der tilsyneladende ikke er grove fejl i modelsetuppet

Modellør

 • Afsnit 5.11
 • Afsnit 5.12

3.3 Specificer og opdater kalibrerings- og valideringsmål og nøjagtigheds-kriterier

 • Revurder nøjagtighedskravene (opgave 1.4) – er de realistiske?
 • Vurder mængde og kvalitet af observationsdata
 • Udarbejd en detaljeret plan for kalibrering og validering med nøjagtighedskriterier og grænser for målopfyldelse

Modellør

 • Afsnit 5.5

3.4 Rapportering

 • Rapportering af Trin 3 aktiviteter
 • Reviderede planer for Trin 4 aktiviteter

Modellør

 • Afsnit 5.10

3.5 Review

 • Eksternt review
 • Beslutninger af på hvilke betingelser Trin 3 kan godkendes
 • Revurdering af opgave plan for Trin 4

Reviewer + Vandres-sourcefor-valter + Modellør

 • Afsnit 5.4

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *