4.5 Trin 4 – Kalibrering og validering

Tabel 4: Opgaver under Trin 4. Håndbog referer til Sonnenborg og Henriksen (2005).

Opgave

Typiske aktiviteter

Ansvarlige

Vejledningsmateriale

4.1 Kalibrerings-strategi

4.2 Vælg kalibreringsmetode

4.3 Definer stop kriterium

4.4 Udvælg kalibrerings-parametre

4.5 Parameter estimering

4.6 Er kalibreringen afsluttet?

 • Processer kalibreringsdata
 • Udarbejd detaljeret kalibreringsstrategi
 • Vælg objektivfunktion
 • Vælg optimeringsmetode og værktøj
 • Fastsæt stopkriterier
 • Udvælg kalibreringsparametre
 • Sensitivitetsanalyse
 • Gennemfør kalibrering
 • Er kalibreringen OK og parametrene troværdige?

Modellør

 • Håndbog Kapitel 13+14
 • Afsnit 5.6

4.7 Vurder troværdigheden af kalibreringen

 • Er modelresultaterne i overensstemmelse med det forventede?
 • Er parameterværdierne indenfor anbefalinger?
 • Indeholder modellen spekulative elementer?
 • Skal nogle af de alternative konceptuelle modeller forkastes?
 • Er mindst en af de geologiske modeller tilstrækkelig?

Modellør

 • Håndbog Afsnit 14.8

4.8 Model validering

 • Lav en plan for valideringstests
 • Gennemfør valideringstest

Modellør

 • Håndbog Kapitel 15
 • Afsnit 5.8

4.9 Vurder troværdigheden af valideringen (intern KS)

 • Giver testresultaterne mening?
 • Er modelsimuleringerne som forventet?
 • Skal nogle af de alternative konceptuelle modeller forkastes?
 • Er mindst en af de geologiske modeller tilstrækkelig?
 • Modellør
 

4.10 Usikkerheds-analyse af kalibrering og validering

 • Usikkerhed på inputdata, randbetingelser og parameterværdier
 • Usikkerheder på modelstruktur
 • Usikkerhed på planlagt modelanvendelse

Modellør

 • Håndbog Kapitel 19
 • Afsnit 5.7

4.11 Modellens dokumenterede anvendelses-område

 • Hvad er modellens dokumenterede anvendelsesområde?
 • Hvor kan modellen måske anvendes, selv om det ikke er dokumenteret med valideringstest?
 • Hvad kan modellen ikke anvendes til?

Modellør

 • Håndbog Kapitel 16
 • Afsnit 5.9

4.12 Rapportering

 • Rapportering af Trin 4 aktiviteter

Reviderede planer for Trin 5 aktiviteter

Modellør

 • Afsnit 5.10

4.13 Review

 • Eksternt review
 • Beslutninger af på hvilke betingelser Trin 4 kan godkendes
 • Revurdering af opgave plan for Trin 5

Reviewer + Vandressourceforvalter + Modellør

 • Håndbog Kapitel 23
 • Afsnit 5.4

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *