4.6 Trin 5 – Simulering og evaluering

Tabel 5: Opgaver under Trin 5. Håndbog refererer til Sonnenborg og Henriksen (2005).

 

Opgave

Typiske aktiviteter

Ansvarlige

Vejledningsmateriale

5.1 Opstil scenarier

 • Omsæt specifikationerne til modelanvendelse (Opgave 1.4) til ændringer i model-setup
 • Vurder om modellens setup er tilstrækkelig til beskrivelse af de ønskede anvendelser
 • Processer scenarie data til brug i model kørsler

Vandres-sourcefor-valter + Interes-senter + Modellør

 

5.2 Simuleringer

5.3 Check simuleringer

5.4 Analyser og fortolk resultaterne

 • Lav model kørsler (fx indvindingsoplande og grundvandsdanelse mv)
 • Check om beregningsresultaterne indeholder uventede resultater eller numeriske fejl
 • Analyser resultaterne og vurder om de svarer på de spørgsmål de skal

Modellør

 • Afsnit 5.13
 • Afsnit 5.14

5.5 Vurder troværdigheden af simuleringerne (intern KS)

 • Giver simuleringsresultaterne mening?
 • Er resultaterne tilstrækkelige?

Modellør

 

5.6 Usikkerheds-analyse af simuleringer

 • Usikkerhed på inputdata, randbetingelser og parameterværdier
 • Usikkerheder på modelstruktur
 • Usikkerhed på scenarie data

Modellør

 • Afsnit 5.7

5.7 Er scenarie-beregninger afsluttede?

 • Er modelkørslerne gennemført så de der kan svares på de spørgsmål der skal besvares i henhold til opgaven (Opgave 1.4)?

Modellør

 

5.8 Rapportering

 • Rapportering af Trin 5 aktiviteter

Modellør

 • Afsnit 5.10

5.9 Review

 • Eksternt review
 • Beslutninger af på hvilke betingelser Trin 5 kan godkendes

Reviewer + Vandres-sourcefor-valter + Modellør

 • Håndbog Kapitel 23
 • Afsnit 5.4

5.10 Er der behov for post audit?

 • Er der behov for at gennemføre en post audit, fx ved at indsamle nye data i en periode og så efterfølgende teste modelberegningerne mod de nye uafhængige data. Det kan være især være ønskelig, hvis usikkerhederne på modelsimuleringerne er store på områder som er kritiske for den beslutning der skal tages

Vandres-sourcefor-valter + Interes-senter

 • Afsnit 5.15

5.11 Lukning af opgaven

 • Sikre at resultater er arkiverede, bl.a. i www.geus.dk/modeldb
 • Sikre at resultater og værktøj er overført til ordregiver eller interessenter, hvis det er aftalt
 • Sikre evt. service hvis modelløren overføres til ordregiver eller interessenter, hvis det er aftalt

MC + Modellør + Interes-senter

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *