5. God modelleringspraksis – Vejledning i udvalgte opgaver afsnit 5.1-5.5

Som det fremgår af Tabellerne 1-5 (i Kapitel 4) henvises der for hovedparten af den konkrete vejledning til eksisterende materiale, først og fremmest Håndbog i Grundvandsmodellering (Sonnenborg og Henriksen, 2005), litteratur samt vejlednings afsnittene 5.1 – 5.15. Nedenfor følger de 15 vejledningsafsnit og anbefalinger og med henvisninger til baggrundslitteratur i hvert afsnit.