7. Referencer

Bemærk: Afsnittene 5.1 – 5.15 indeholder hver deres referencelister. Nedenfor angives kun de referencer, der henvises til andre steder i rapporten.

NST (2015) Notat of opdatering af Geovejledninger. August 2015. Miljø- og Fødevareministeriet. Naturstyrelsen. 3. pp.

ASTM (1994) Standard guide for application of a ground-water flow model to a site-specific problem. American Society for Testing and Materials, Standard D5447-93. http://www.astm.org.

ASTM (1992) Standard guide for Conceptualization and characterization of Ground-Water Systems. American Society for Testing and Materials, Standard D5979-96. http://www.astm.org.

Black D, Wallbrink P, Jordan P, Waters D, Carroll C, Blackmore J (2011) Guidelines for water management modelling: Towards best-practice model application. eWater Cooperative Research Centre. Australia.

Henriksen HJ, Iversen CH, Wernberg T (2011) Usikkerheder på indvindings- og grundvandsdannende oplande. Delprojekt om oplande. http://geovejledning.dkxpdf/udok_hjh_1_1_2011_final_net-med-omslag.pdf.

Henriksen HJ, Sonnenborg T, Christiansen HB, Refsgaard JC, Harrar B, Rasmussen P, Brun A (2001) Retningslinier for opstilling af grundvandsmodeller. Miljøstyrelsen. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen. Nr. 17, 2001.

Henriksen HJ, Refsgaard JC, Højberg AL, Ferrand N, Gijsbers P, Scholten H (2009) Harmonised principles for public participation in quality assurance of integrated water resources modelling. Water Resources Management, 23,2539-2554.

Iversen CH, Lauritsen LU, Nyholm T, Kürstein J (2008) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1). Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning. Geo-Vejledning 2, GEUS. http://geovejledning.dk/xpdf/udpegning-af-indvindingsoplande_hjemmeside.pdf.

Iversen CH, Wernberg T, Nyholm T (2009) Test af analytiske elementmodeller sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande, GEUS Særudgivelse.

Iversen CH, Troldborg L, Møller RR, Christensen S (2010) Rapport om stationære og dynamiske oplande. Delprojekt_2 om oplande. http://geovejledning.dk/xpdf/stat-dyn-rapport_jul2011_net.pdf.

Jørgensen F, Kristensen M, Højberg AL, Klint KES, Hansen C, Jordt BE, Richardt N, Sandersen P (2008) Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering. Geo-Vejledning 3, GEUS. http://geovejledning.dk/xpdf/geovejledning-270808_low.pdf .

Middlemis H (2000) Murray-Darling Basin Commission. Groundwater flow modelling guideline. Aquaterra Consulting Pty Ltd. Project No. 125.

NST (2015). Notat om opdatering af Geovejledninger. Miljø- og Fødevareministeriet. Naturstyrelsen. August 2015. 3 pp.

Refsgaard JC (2007) Hydrological modelling and river basin management. Doctoral Thesis. GEUS Særudgivelse 2007.

Refsgaard JC, Troldborg, L, Henriksen, HJ, Højberg, AL, Møller, RR; Nielsen, AM ( 2010) Geo-vejledning7. http://geovejledning.dk/xpdf/geovejl7_god_praksis_i_hydrologisk_modellering_m_app_20100531_net.pdf.

Refsgaard JC, Henriksen HJ, Harrar WG, Scholten H, Kassahun A (2005) Quality assurance in model based water management – Review of existing practice and outline of new approaches. Environmental Modelling & Software, 20, 1201-1215.

Scholten H, Groot S (2002) Dutch guidelines. In: J. Refsgaard (Ed.), State-of-the-art report on Quality Assurance in modelling related to river basin management, vol. HarmoniQuA-report D-WP1-1, GEUS, Copenhagen, ISBN, pp. ch.12, 1-10.

Scholten H, Kassahun A, Refsgaard JC, Kargas T, Gavardinas C, Beulens AJM (2007) A methodology to support multidisciplinary model-based water management. Environmental Modelling & Software, 22, 743-759.

Scholten H, Refsgaard JC (2010) Quality Assurance in model based water management: Better Modelling Practices. Harmoni-CA Guidance. IWA Publishing.

Sonnenborg TO, Henriksen HJ (2005) Håndbog i Grundvandsmodellering. GEUS rapport 2005/80, 305 sider. http://vandmodel.dk/xpdf/haandbog_gv_modellering.pdf.

US EPA (2003) Draft Guidance on the Development, Evaluation; and Application of Environmental Models. Council for Regulatory Environmental Modelling, U. S. Environmental Protection Agency, Washington DC. November 2003.

US EPA (2009) Guidance on the Development, Evaluation; and Application of Environmental Models. Council for Regulatory Environmental Modelling, U. S. Environmental Protection Agency, Washington DC. EPA/100/K-09/003. March 2009.

Van Waveren RH, Groot S, Scholten H, Van Geer F, Wösten H, Koeze R, Noort JJ (1999) Good Modelling Practice Handbook, STOWA/RWS-RIZA, Utrecht/Lelystad, in Dutch, ISBN 90-5773-056-1. (http://harmoniqua.wur.nl/public/Reports/Existing%20Guidelines/GMP111.pdf)