Bilag 1: pcModelDatabasen. Beskrivelse af datamodel og vejledning i indlæsning af data