Indledning

Udvekslingsformatet for modeller til og fra Modeldatabasen hedder pcModeldatabase formatet, (pcMdb-formatet). Flere eksisterende geologiske modelleringsprogrammer kan skrive modeldata direkte til dette format fra indbyggede menuer. Hvis data imidlertid ikke er generet som forudsat i det pågældende modelleringsprogram, kan genereringen af en pcMdb delvist fejle. Endvidere findes en række ældre geologiske modeller, som ikke direkte kan indlæses i en pcMdb uden supplerende databehandling.

Nærværende vejledning beskriver pcMdb-formatet og forklarer hvordan modeller lokalt kan indlæses, så de kan uploades til Modeldatabasen hos GEUS. Vejledningen beskriver desuden et hjælpeprogram (MKpcModel), der kan benyttes til lokalt at danne pc-modeller og indlæse interpolerede flader og digitaliserede punkter i disse.

NĂĄr der i denne vejledning refereres til tabel- og feltnavne er disse skrevet i kursiv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *