Lagring af grid i modeldatabasen

I det simpleste tilfælde vil alle grid i en model have samme layout (antal celler, cellestørrelse og samme nulpunkt) i disse tilfælde er det kun nødvendigt, at gemme gridets layout som én post i tabellen Grid samt en post i den tilhørende tabel Grid2DReg. Et grid kan have tilknyttet flere interpolationer / temaer (kaldet gridbånd), f.eks. kan topkote og bundkote være to gridbånd i det samme grid. Hvert tema lagres så som en post i tabellen GridBand med tilhørende celleværdier i tabellen CellValues. Hvis de anvendte grids ikke er helt ens i opbygningen, skal der derimod oprettes et grid for hvert gridtema.

figur_a3

Figur 3. Relationer mellem tabellerne, der lagre oplysninger om grid, gridbånd og celleværdier

De enkelte gridbånd kan efterfølgende tilknyttes lag i hhv. en rumlig gelogiske model, en hydrostratigrafisk model og eller i en lagmodel for grundvandsforekomster, se afsnittet ”Definition af lag og flader”.

Da en rumlig geologisk model kan indeholde flader (gridbands) som ikke udgør del af et lag kan skal gridbånd som er del af en rumlig geologisk model mærkes som sådan. Det gøres v.h.a. feltet IsselectedGeology (=Y).

Tabel 5. Felter i datatabellen GRID

tabel_a5

figur_a4

Figur 4 Eksempel der viser, at der er oprettet to grid med GridId = 1 og 2. Disse er begge af typen 2D regulært grid (GridType = 0) og indlæst ved hjælp af programmet LoadGrid

Tabel 6. Felter i datatabellen GRID2DREG

tabel_a6

figur_a5

Figur 5 Eksempel på definition af et grid med 3.785 rækker og 29 kolonner

Tabel 7. Felter i datatabellen GRIDBAND

tabel_a7

figur_a6

Figur 6 Eksempel pĂĄ definition af en interpolation / tema der knytter sig til Grid nr. 2 i pcModelDatabasen

Tabel 8. Felter i datatabellen CELLVALUE

tabel_a8


figur_a7

Figur 7 Eksempel på celleværdier for et udsnit af celler for interpolationen GridBandNo = 1 tilhørende GridId = 2

figur_a8

Figur 8. Skematisk illustration af repræsentationen af celleværdier. De små grønne tal angiver cellnummer og store sorte tal angiver cellværdier.
I Modeldatabasen lagres kun celler med en værdi. Ved ovenstående eksempel vil der kun skulle lagres 15 linjer / poster i tabellen for at repræsentere det pågældende gridbånd, se nedenstående tabel.

Tabel 9. Repræsentation af ovenstående gridceller (figur 8) i tabellen CELLVALUE.

tabel_a9

Herved skal flader kun lagres hvor de reelt har en udbredelse og det er således muligt at repræsentere linser, som ikke er udbredte i hele modelrummet.
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *