3.1 Modeldatabasen stiller følgende krav

For at kunne bruge Modeldatabasen, skal du have en pc der opfylder følgende krav.
Der kræves en nyere internet browser (Modeldatabasen er testet mod Internet Explorer 5.5 og Mozilla Firefox 1.0). Søgning via kort kræver, at eksekveringen af JavaScript være.

For at kunne vise visualiseringerne i Modeldatabasen kræves en browser, der kan vise SVG. Firefox (>=1.5), og Opera (>=9) har indbygget understøttelse for SVG. For at vise SVG i Internet Explorer kræves minimum version 9.0. SVG kan sammenlignes med PDF formatet for dokumenter.

Modeller der downloades fra Modeldatabasen vil ligge i en zippet MS Access, Firebird, SQL Server database eller Oracle. På www.geus.dk/modeldb, kan du finde en beskrivelse af PC Modeldatabase datamodellen, som er den datamodel, som modeller skal ligge på for at kunne uploades til Modeldatabasen og samtidig det format, som modeller kan downloa-des på fra Modeldatabasen samt nyeste udgave af nærværende vejledning, se figur 1. PcModeldatabasen er endvidere beskrevet i bilag 1 til denne vejledning.
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *